Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Pardubic

Přečtěte si informace k obřadům na radnici

Místo: Obřadní síň Pernštýnské náměstí čp. 1, Pardubice
Kapacita: cca 60 osob, z toho 24 míst k sezení

Poplatky

Jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, uvedený poplatek se navyšuje o částku 2.000,- Kč.
Pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, výše uvedený poplatek se navyšuje o 3.000,- Kč.

Výše uvedená platba se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Pardubic.

Na radnici zajišťujeme přítomnost matrikáře/ky a oddávajícího a květinovou výzdobu. Obřadní síň je vybavena audio aparaturou umožňující pouštění hudby z CD. Další služby jako je slavnostní přípitek, hudební doprovod, fotograf, video apod. si zajišťují snoubenci na své náklady. Další informace poskytne přímo matrikářka.

Další podrobnosti ohledně svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Pardubic, nám. Republiky 12, tel. 466 859 693, 466 859 698, 466 859 692. 

© Magistrát města Pardubic
www.pardubice.eu

Telefony:
466 859 695, 466 859 701, 466 859 692