Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Pardubic

Přečtěte si informace k obřadům na radnici

Z důvodu plánované rekonstrukce budovy radnice je obřadní sál v termínu od 1. 1. 2018 do doby ukončení rekonstrukce s předpokládaným termínem červen 2019 MIMO PROVOZ.
Nelze vyloučit, že svatební obřady v II. pololetí 2019 budou prováděny i nadále v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenské náměstí 120 viz. foto. Místo pro konání svateb bude upřesněno 1. 4. 2019 na těchto stránkách. Pro bezplatné parkování bude pro obřady v tomto sále sloužit svatebčanům Pernštýnské náměstí. Svatby na Kunětické hoře a jiném místě zůstávají beze změn.

Kapacita: cca 60 osob, z toho 24 míst k sezení

Poplatky

Jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, uvedený poplatek se navyšuje o částku 2.000,- Kč.
Pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, výše uvedený poplatek se navyšuje o 3.000,- Kč.

Výše uvedená platba se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Pardubic.

Na radnici zajišťujeme přítomnost matrikáře/ky a oddávajícího a květinovou výzdobu. Obřadní síň je vybavena audio aparaturou umožňující pouštění hudby z CD. Další služby jako je slavnostní přípitek, hudební doprovod, fotograf, video apod. si zajišťují snoubenci na své náklady. Další informace poskytne přímo matrikářka.

Další podrobnosti ohledně svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Pardubic, nám. Republiky 12, tel. 466 859 695, 466 859 701, 466 859 692. 


Sál Jana Kašpara

© Magistrát města Pardubic
www.pardubice.eu

Telefony:
466 859 695, 466 859 701, 466 859 692