Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Pardubic

Přečtěte si informace k obřadům na radnici

Z důvodu plánované rekonstrukce radnice bude obřadní sál radnice v termínu od 1. 1. 2018 do doby ukončení rekonstrukce s předpokládaným termínem prosinec 2018 MIMO PROVOZ. Namísto radnice bude jako obřadní sál po tuto dobu sloužit sál Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubice - Komenského náměstí 120 (budova bývalé reálky), viz. foto. Pro bezplatné parkování bude pro obřady v tomto sále sloužit svatebčanům Pernštýnské náměstí. Svatby na Zámku, Kunětické hoře a jiném místě zůstávají beze změn.

Kapacita: cca 60 osob, z toho 24 míst k sezení

Poplatky

Jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, uvedený poplatek se navyšuje o částku 2.000,- Kč.
Pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, výše uvedený poplatek se navyšuje o 3.000,- Kč.

Výše uvedená platba se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Pardubic.

Na radnici zajišťujeme přítomnost matrikáře/ky a oddávajícího a květinovou výzdobu. Obřadní síň je vybavena audio aparaturou umožňující pouštění hudby z CD. Další služby jako je slavnostní přípitek, hudební doprovod, fotograf, video apod. si zajišťují snoubenci na své náklady. Další informace poskytne přímo matrikářka.

Další podrobnosti ohledně svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Pardubic, nám. Republiky 12, tel. 466 859 695, 466 859 701, 466 859 692. 


Sál Jana Kašpara

© Magistrát města Pardubic
www.pardubice.eu

Telefony:
466 859 695, 466 859 701, 466 859 692