Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Pardubic

Přečtěte si informace k obřadům na zámku

Z důvodu plánované rekonstrukce Zámku Pardubice budou rytířské sály v termínu od 1. 1. 2019 do doby ukončení rekonstrukce v roce 2020 zcela mimo provoz.

Místo: Rytířské sály na Zámku v Pardubicích od března do října 2018
Kapacita: cca 80 osob, z toho 30 míst k sezení

Poplatky

Jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, uvedený poplatek se navyšuje o částku 2.000,- Kč.
Pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, výše uvedený poplatek se navyšuje o 3.000,- Kč.

Výše uvedená platba se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Pardubic.

Na pardubickém zámku zajišťujeme pouze přítomnost matrikáře/ky a oddávajícího a slavnostní přípitek. S ohledem na akustiku historického prostoru doporučujeme zajištění živé hudby.

Vedle výše uvedených poplatků magistrátu je nutno počítat s poplatkem vybíraným pardubickým zámkem za pronájem prostor. Ten činí 4.000 Kč (včetně DPH). Cena zahrnuje pronájem dvou rytířských sálů, úpravu uspořádání nábytku, stoly, slavnostní výzdoba, koberec, stojany s osvětlením a další drobné zařízení.
Další informace najdete na stránkách pardubického zámku.
Kontakt: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, tel. 466 799 240, e-mail vcm@vcm.cz

Další podrobnosti ohledně svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Pardubic, nám. Republiky 12, tel. 466 859 695, 466 859 701, 466 859 692. 

© Magistrát města Pardubic
www.pardubice.eu

Telefony:
466 859 695, 466 859 701, 466 859 692